Jonna Lundell anmäld – ”icke-samarbete” hade kommersiellt syfte

Jonna Lundell

Efter Konsumentverkets granskning i våras, gällande influencers reklammärkning på sociala medier, har myndigheten anmält ett antal profiler för bristande reklamidentifiering. Influens.se har hunnit berätta om två tillsynsärenden hittills, ett kopplat till influencern Janni Olsson Delér och ett till Bianca Ingrosso.

Nu har Influens.se tagit del av ännu en handling som avser dold och vilseledande reklam, samt vilseledande hälsopåståenden, i Jonna Lundells Instagramkanal.

Det uppmärksammande inlägget publicerades den 13 oktober 2021 i Jonna Lundells Instagram Stories, och var en flera minuter lång filmsekvens där hon berättade om en produkt, som i anmälan är censurerad, som gör henne glad under hösten. Hon erbjöd en egen rabattkod och hade en länk till sajten där man kunde skapa en prenumeration på produkten i fråga. I reklamvideon sade dock Jonna att det inte är ett samarbete.

Influencern redogör muntligen för hur mycket hon ogillar höst, kyla och mörker samt hur hennes ångest och depressioner brukar bli värre då. Hon berättar att hon dock ”ska testa en ny sak som kan ge någonting positivt i det mörka och tråkiga”. I efterföljande sekvens visar Jonna Lundell upp två paket från X samt en länk till X.

Hon berättar att hon har börjat prenumerera på detta och understryker att ”det inte rör sig om ett samarbete” utan att det snarare rör sig om en prenumeration. Sedan resonerar Jonna Lundell om hur roligt det är ”att få ett paket med glädje varje månad” och att det kan leda till att man hittar en ny favoritprodukt. Detta efterföljs med en uppmaning om att de som vill registrera sig för en prenumeration kan trycka på den i sekvensen angivna länken.

Sedan berättar Jonna Lundell hur hon för tillfället känner att X kanske kan göra att hon hittar en ny favoritprodukt eller blir positivt överraskad av paketleveranserna så att hon på så vis vänder om och hittar någonting positivt i det dåliga. Ungefär två minuter in i filmsekvensen framgår en länk till, samt information om att hennes länk ger 50 kronor i rabatt på priset för det första paketet.

Så beskriver Konsumentverket Jonna Lundells inlägg. Myndigheten har gjort en utredning i ärendet och kommit fram till att företaget som Jonna gjort reklam för har tillhandahållit värvningslänkar som varit fria att dela av befintliga kunder. Företaget ersätter kunder, som använder sig av länken och värvar nya prenumeranter, med en virtuell valuta som sedan kan lösas in mot kosmetiska produkter.

Nya prenumeranter erbjuds i sin tur ett rabatterat pris om de antar ett prenumerationserbjudande via en värvningslänk. Länkarna kan således anses generera ekonomiska fördelar för samtliga tre parter, skriver Konsumentverket.

Det får anses klarlagt att syftet med X tillhandahållande av värvningslänkar är av ren kommersiell natur. Syftet är att på flera sätt främja avsättningen för X produkter och åtgärden har rent kommersiella förhållanden till föremål på så vis att den avser företagets verksamhet och produkter.

Utöver de för uppdraget nödvändiga värvningslänkarna har Jonna även visat upp produkten i sin kanal, samt upplyst om ”potentiella hälsofördelar med X samt uppmanat tittarna att beställa en prenumeration av X produkter”, skriver myndigheten.

Enligt Konsumentverket kan det positivt framställda innehållet enkelt härledas till X och är därmed tydligt avsättningsfrämjande och av kommersiell natur ur X perspektiv. Det måste ha stått klart för samtliga inblandade, att om Jonna Lundell publicerar inlägg med värvningslänkarna i hennes sociala mediekanaler kan det — beroende på inläggets utformning — vara positivt för X ur ett avsättningsfrämjande perspektiv.

Konsumentverket summerar därför ovanstående med att inlägget är av ”tydlig kommersiell natur”, och att inlägget är publicerat inom ramen för ett marknadsföringsuppdrag. Jonna Lundells inlägg omfattas därför av marknadsföringslagens tillämpningsområde.

Konsumentverket anser att det helt saknas element i inlägget som tydliggör för genomsnittskonsumenten att det är fråga om marknadsföring. En bit in i inlägget hävdar influencern dessutom att det inte finns någon koppling till annonsören, vilket ger ytterligare stöd åt bedömningen. Den erbjudna rabatten en bit in i inlägget ändrar inte Konsumentverkets bedömning i aktuellt avseende.

Marknadsföringen är därmed vilseledande och otillbörlig enligt 8-9 § marknadsföringslagen.

Det andra problemet med inlägget gäller vilseledande hälsopåståenden, skriver myndigheten vidare.

Av utredningen framgår att Jonna Lundell i påtalat inlägg berättar om sina besvär med ångest och depressioner på ett personligt sätt. Hon berättar även att hon hoppas att en prenumeration med överraskande paket med produkter från X kan komma att göra henne gladare. Barn som följer Jonna Lundell har ett intresse av och förtroende för Jonna Lundell och hennes åsikter. Konsumentverket är av uppfattningen att barn med bristande förståelse för marknadsförings övertalande syfte, bristande förmåga att identifiera reklam på internet samt känslighet för grupptryck uppfattar meddelandet som att en prenumeration på X kan komma att lindra eller bota psykisk ohälsa.

Det förmedlade intrycket är alltför långtgående och kan inte anses uppfylla de högt uppställda vederhäftighetskraven som gäller för hälsorelaterade produkter. Marknadsföringen strider härigenom mot punkten 17 i bilaga I till direktivet om otillbörliga affärsmetoder och är därmed vilseledande och otillbörlig enligt 8 § marknadsföringslagen.

Anmälan har skickats till Jonna Lundell och nu väntar Konsumentverket på ett yttrande från influencern. Jonna förväntas redogöra för de åtgärder som kommer genomföras med anledning av ovan granskning. Därefter kommer myndigheten att ta ställning till om några ytterligare åtgärder ska vidtas i ärendet.

Influens.se har sökt Jonna Lundell för en kommentar.