Nytt besked – varumärken ska säkerställa reklammarkering i varje enskilt inlägg

Jonna Lundell, Janni Olsson Delér och Bianca Ingrosso

I veckan har vi berättat om tre av Sveriges största influencerprofiler som alla blivit anmälda av Konsumentverket. Janni Olsson Delér, med 1,3 miljoner följare på Instagram, och Bianca Ingrosso, med 1,2 miljoner följare, anmäldes för det som myndigheten kallar ”bristande reklamidentifiering” . Och Jonna Lundell, med 786 000 följare, anmäldes för dold och vilseledande reklam.

De tre tillsynsärendena skapades efter att myndigheten genomfört en granskning av reklamidentifiering på sociala medier.

Varför har Konsumentverket valt att endast anmäla tre influencers, när granskningen visade att det var fler som inte skötte sig?

Hittills har myndigheten valt att prioritera tillsyn av aktuella aktörer, bland annat med hänvisning till profilernas räckvidd, profilering samt överträdelsernas art. Fler ärenden kan dock tillkomma inom ramen för uppföljningen, säger Maja Rogemyr, jurist på Konsumentverket, till Influens.se.

Har någon av de tre profilerna återkommit till er angående anmälan?

Janni Olsson Delér har invänt att hon inte bör omfattas av svensk lagstiftning eftersom hon inte längre är bosatt i Sverige. Bianca Ingrosso har efterfrågat förlängd svarstid, vilket Konsumentverket beviljat till och med den 20 december 2021 och Jonna Lundell har ännu inte inkommit med svar.

Janni kommer från början från Stockholm, men flyttade från Sverige runt 2016 och har sedan dess bott i Monaco, Marbella och nu på Cypern. Hennes målgrupp är till stor del svensk, men hon har även en hel del internationella följare.

Hur ställer ni er till Jannis återkoppling? 

Konsumentverket har ännu inte tagit ställning till innehållet i yttrandet och det är därför svårt att svara på den frågan. Jag kan dock tillägga att det, generellt sett, är flera olika omständigheter som kan ha betydelse för vilket lands lag som ska tillämpas. Målgrupp är en omständighet som skulle kunna ha betydelse, säger Maja Rogemyr.

Grundproblemet, som ofta lyfts i olika diskussioner, är att många influencers fortfarande inte reklammarkerar sina inlägg, eller att de markeras otillräckligt. Trots att det sedan februari 2020 finns regler för hur marknadsföring på sociala medier och i bloggar ska markeras.

Vad ser ni krävs för att influencers ska bli bättre på att reklammarkera?

Konsumentverket har identifierat att reklammarkeringar av olika slag är relativt vanligt förekommande men har även noterat att en alltför otydlig visuell utformning av sådana reklammarkeringar gör att markeringarna riskerar att förlora sin självständighet och framtoning. Aktörer som använder sig av influencer marketing måste säkerställa att varje enskilt inlägg som publiceras har en utformning som gör att mottagarna direkt uppfattar att det rör sig om reklam. Detta ställer krav på ansvariga aktörers annonsgranskning men även kunskap om reglernas syfte och tillämpning, säger Maja Rogemyr.

Med andra ord förväntar sig Konsumentverket att uppdragsgivarna, alltså de som ingår samarbeten med en influencer, ska ta större ansvar och se till att varje bild, video eller inlägg är reklammarkerat på rätt sätt.