Så blir nya utbildningen – från branschorganisationen

Kenneth Danielsson, vd på IAB Sverige

Ska skapa tryggare affärer och relationer med annonsörer. 

IAB, Interactive Advertising Bureau, är den ledande världsorganisationen för onlinemarknadsföring. Deras syfte är att jobba för att annonsmodellen i digitala medier ska fungera så bra som möjligt.

Just nu arbetar IAB på att ta fram en kreatörsutbildning för att underlätta för kreatörer att ta till sig information om vilket ansvar de har när det kommer till bland annat annonsmärkning och rättigheter. Kenneth Danielsson, vd på IAB Sverige, hoppas att influencernätverk kommer uppmuntra sina kreatörer till att genomföra utbildningen, då det skulle skapa en trygghet för deras affär och deras relation med annonsörerna.

Det är ju inte bara reklammärkningar, det är ju rättigheter och många olika beteendekoder. Det är ju många saker som handlar om professionalismen. Kan de förstå sina kreatörer med redskap och verktyg, såsom utbildning och förståelse för det här, då blir ju hela kedjan bättre.

Släpps under början av 2024

Kenneth Danielsson hoppas att kreatörsguiden ska finnas tillgänglig redan under det första kvartalet 2024. Guiden kommer att vara en kort genomgång av vad man som kreatör bör ha koll på och vilket ansvar man har i olika frågor. 

Om kreatöresutbildningen kommer att kosta något är ännu oklart. Kenneth Danielssons vision är att den ska vara kostnadsfri och tillgänglig för alla, med tanke på att mikroinfluencers är en allt starkare trend. 

Om vi tillsammans förstår vilka förutsättningar vi har så kan vi också tillsammans ta ansvar för dem. Annars kommer den här branschen ju att regleras sönder.