Skatteverket om influencer-resor: ”Räknas alltid som en skattepliktig intäkt”

Pia Blank Thörnroos

”Tiderna förändras men grundprincipen är densamma”.

Influenceryrket är ungt. Både branschen och många som utövar det. Det kan leda till okunskap och missar i utövningen. Men med en inkomst kommer krav, bland annat från Skatteverket. Därför är det viktigt att varje influencer, oavsett ålder eller erfarenhet, tar sitt eget ansvar och kollar upp sånt man är osäker på.

Tidigare idag har Influens.se skrivit om skattekravet på influencers, och profiler med stor synlighet i media, gällande ”gratis” tjänster i form av: pressresor, hotellövernattningar och upplevelser men även operationer, ingrepp och behandlingar. Dessa erbjuds ofta som ”gratis” eller ”kostnadsfria” men i själva verket förväntas profilerna själva betala förmånsskatt på det samlade värdet av ens deltagande. Det bekräftar Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket, till Influens.se:

I samband med den här typen av tjänster – som resor, upplevelser eller handlingar – finns det ett outtalat krav på prestation. Man blir erbjuden tjänsten på grund av sin verksamhet, vilket innebär att det är en skattepliktig intäkt, säger hon och förtydligar:

Vem som helst blir ju inte erbjuden sånt här, de får möjligheten att till exempel ta del av en hotellövernattning på grund av att de har en stor kanal eller når en stor målgrupp på annat sätt, alltså på grund av sin verksamhet. Där finns det då en outtalad, och ibland uttalad, förväntan om en motprestation i form av att till exempel dela en bild eller åsikt om det man varit med om.

LÄS ÄVEN: Skatteverket slår fast – influencers ska betala skatt för ”gratis” pressresor och upplevelser

Söker man upp information om detta på Skatteverkets sajt idag, står det inte utskrivet att skattekravet gäller för pressresor, hotellövernattningar, upplevelser, operationer, ingrepp och behandlingar. Myndigheten ser att de går under ordet ”tjänster”. Men Pia Blank Thörnroos menar att utformningen på sidan skulle kunna bli tydligare, och att Skatteverket ska se över texten.

Skattekravet på de nämnda tjänsterna gäller – likt kravet på skatt för PR-utskick, gåvor eller reklamprodukter som man tar emot – oavsett om dessa visas upp i ens kanaler eller inte.

Det är ingen skillnad på en resa eller sak, som man tar emot. Och i framtiden kan man komma att bli erbjuden något helt annorlunda än det vi räknat upp idag. Tiderna förändras men grundprincipen är densamma: Har man en verksamhet som influencer eller mediaprofil, med stora kanaler, så blir man erbjuden detta på grund av sin verksamhet. Då räknas det som en skattepliktig intäkt – oavsett om man marknadsför det sen eller inte, säger Pia Blank Thörnroos.

Här kan du läsa mer om skattekrav på influencers hos Skatteverket