Splay One om planerna efter ägarskiftet: ”Vår strategi är att göra vår grej”

Caroline Borelius, Interim Country Manager Sweden på Splay One

För ett par veckor sedan kom nyheten att Youtube- och influencernätverket Splay One hade fått en ny ägare i form av mediebolaget Caybon, som tog över sedan den tidigare ägaren Nent valt att avyttra.

Det innebär att Splay One blir en del av en större grupp som fokuserar på digital marknadsföring, berättar bolaget i en exklusiv intervju med Influens.se.

Vi kommer att få en massa nya kolleger och möjligheter att utväxla erfarenheter, vilket kommer att innebära att vi kan erbjuda ett bättre erbjudande till våra kunder, säger Caroline Borelius, tillförordnad Sverigechef på Splay One.

Innebär skiftet några förändringar för youtubers och andra influencers som redan är kopplade till Splay One?

Vi hoppas att ägarskiftet kommer kunna öppna fler dörrar hos nya kunder, likväl som att våra medarbetare får chans till värdefull input från de andra bolagen i gruppen. Detta är något som i sin tur kommer ge våra kreatörer många fler spännande möjligheter. Tills dess så jobbar vi på precis som vanligt och ämnar att vara nätverket för profiler som älskar underhållning.

Från Splay Ones sida ser man just nu en större trend av att allt fler influencers, eller kreatörer alternativt storytellers som företaget brukar benämna rollen som, satsar på
ett mer kvalitativt innehåll i kombination med en lägre publiceringsfrekvens. Bolaget jämför dem med produktionsbolag, som bara släpper ifrån sig format av hög kvalitet.

En annan trend är att många kreatörer breddar sin affär med antingen nyare plattformar, som TikTok och Clubhouse, eller att de satsar på egna varumärken.

Alice Stenlöf, Linn Ahlborg och Lisa Anckarman, för att nämna några, är kreatörer som senaste året lanserat eget klädmärke. Influencers blir också allt mer bokade för olika underhållningsprogram och serier. Det är i dag ovanligt att se en cast för ett program på TV där influencers inte är med, till exempel ser vi Filip Dikmen som programledare för Big Brother, säger Caroline Borelius, och fortsätter:

Vi ser även att kreatörer inkluderas i högre grad i större marknadsföringssatsningar. Kunder har förstått värdet av att skapa kampanjer runt dem istället för att bara se dem som räckvidd. De får också ta större plats på marknadsavdelningar, blir rådgivare och utvecklar kollektioner och produkter. Vi ser till exempel Bianca Ingrosso som Creative Director för Nelly.com.

Samtidigt som influencerrollen har breddats och antalet kanaler har blivit fler, så har rörligt material blivit något att räkna med oavsett plattform. Caroline Borelius ser dock ingen risk för att Youtube ska blir överflödigt.

Vi jobbar plattformsoberoende då olika plattformar fyller olika syften i att nå ut till publiken men Youtube utgör fortfarande en väldigt viktig del i mixen. Trafiken till plattformen har inte minskat, trots att andra plattformar har fötts. Den har ökat. Inte bara för att andra målgrupper hittar till plattformen utan också för att mer kvalitetsinnehåll distribueras där i dag än någonsin förr.

Splay One uppfattar att det finns ett stort intresse bland influencers för att knyta sig till företagets nätverk, och bolagets idé är att forma sitt erbjudande efter hur marknaden växer och förändras.

Det är klart att vi ibland tappar en talang till någon av våra konkurrenter, men vår strategi där är att fortsätta göra vår grej och att tiden för ett partnerskap kommer längre fram. Vi satsar långsiktigt och det viktigaste av allt är att de kreatörer som är i vårt nätverk känner att det finns en ömsesidig uppsida och förtroende gentemot varandra. När de bitarna väl faller på plats så har vi de bästa förutsättningarna för att tillsammans skapa morgondagens underhållning.

En trend som blivit allt tydligare de senaste åren är att allt fler vill äga sitt eget varumärke. Splay One blir allt oftare kontaktade av bolag som vill få hjälp med att äga sitt eget narrativ och sitt eget innehåll på digitala plattformar, för att på sikt bygga upp en organisk räckvidd.

Nätverket hjälper då till bland annat med att skapa egna kanaler på till exempel Youtube för att bygga både innehåll och engagemang som kan stå sig väl i konkurrensen.

Det är en komplex process som vi ständigt utvecklar och förfinar och där vi, tack vare vårt nätverk och den enorma mängd data vi får tillgänglig via det, samt de lärdomar vi har från att ha utvecklat några av Nordens största kreatörer, är ensamma om att ha lyckats med. Vi kommer att fortsätta lägga fokus på det och inom kort kommer vi lansera ett flertal nya kanaler tillsammans med våra kunder, avslutar Caroline Borelius.