VD:n om tiden efter medgrundarens bortgång: ”Har spelat en avgörande roll”

FV: Claes Persson och Magnus Winterman

Claes Persson, Syncro Groups medgrundare, storägare och tills i fjol vd, har avlidit efter en kort tids sjukdom. Det rapporterade bolaget för några veckor sedan. Nu talar koncernens nuvarande vd och medgrundare Magnus Winterman ut, om tiden efter den tragiska händelsen.

Det har nu gått ungefär en månad sedan Claes bortgång och det har varit en tid där både vi i personalen och bolaget som helhet har kommit ännu närmare varandra, som en effekt av det. Vi sörjer alla att Claes inte längre finns med oss, samtidigt har vi alla inställningen att vi ska fortsätta på den affärsidé Claes hade gällande detta bolagsbyggande, säger Magnus Winterman till Influens.se.

RELATERAT: Cube-ägaren raketökar med 280 procent: ”Snabba på att ställa om”

Claes började bygga grunden till det som idag är Syncro Group år 2017. Han byggde koncernen genom förvärv och fokuserade på området fakturering för egenanställda, något som han sedan gick i bräschen för i Sverige. Han utvecklade en strategisk plan med målet att kraftigt växa bolaget Gigger genom att koppla samman fler tjänster inom bemanning, och där influencer marketing identifierades som en viktig framtida målgrupp. Claes tog Gigger AB till börsen genom notering på Spotlight Stock Market hösten 2020, och i oktober 2021 bytte koncernen namn till Syncro Group.

Claes har spelat en avgörande roll för Syncro Groups utveckling ända sedan bolaget grundades, och det har varit väldigt inspirerande få arbeta så tätt tillsammans med honom. Hans vision kring hur vi kan skapa bättre kundnytta genom att inte bara erbjuda digitala SaaS-lösningar utan även tillhörande tjänster inom bemanning, rekrytering och influencer marketing, tillsammans med hans stora engagemang för koncernen, har varit oerhört värdefullt, sade Anders Bruzelius, styrelseordförande för Syncro Group AB, i ett pressmeddelande.

Claes valde dock att lämna vd-rollen vid årsskifter och från och med 2022 står Magnus Winterman vid rodret. Men Claes lämnade aldrig bolaget, utan klev istället in i en rådgivande roll med fokus på att fortsätta utveckla koncernens strategi samt stötta etableringen i Storbritannien.

RELATERAT: Syncro-gruppen tillsätter ny VD: ”Ska trimma verksamheten”

När Claes gick bort initierades en översyn av den strategiska planen för geografiska expansionsetableringar, samt bemanningsstruktur för expansion. Något som gjordes för att skapa aktieägarvärde på både kort och lång sikt, eftersom Claes Persson var storägare i Syncro Group AB.

Hur kommer bolaget att drivas framåt?

Koncernens strategi var vi flera om att ta fram, även om Claes var tongivande i den initiala processen. Claes valde tidigt att se till att han hade kompetent personal i sin ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner. Jag tog över rollen som ny vd för Syncro Group efter att styrelsen gjorde det valet under hösten 2021 och innan Claes blev sjuk. Det var redan bestämt, och uttalat att Claes inte skulle fortsätta vara vd för bolaget, han hade titeln tillförordnad vd och jag driver nu Syncro Group vidare som det var tänkt och fortsätter på den lagda strategin tillsammans med ledningen i bolaget, säger Magnus Winterman.

Planerar ni några förändringar? 

Det kan bli förändringar, som alltid i ett bolag i tillväxtfas, men inte några som är direkt förknippade med Claes bortgång. Även om Claes varit ett ansikte utåt och bidragit med väldigt mycket till bolagets strategi, så har vi inte byggt upp vår verksamhet på enbart en person. Det är sällan något framgångsrikt bolag agerar så, det var heller aldrig Claes vilja. Målet för honom, och för oss, har alltid varit att vi ska kunna driva vårt bolag vidare på en utstakad kurs även om nyckelpersoner skulle lämna företaget oavsett anledning.