En titt i spåkulan inför 2023 – appen går från ”nice to have” till ”need to have”

Josefin Ersson, Muntaga Sowe, Elin Ruland, Maria Ingels Carlsson, Sanna Ödmark, Gisela Sunvén, Melina Guelli

Byråerna spår vad som kommer flippa och floppa nästa år.

2022 håller på att gå mot sitt slut och det är dags att ta fram spåkulan och sia om influencer marketing 2023. Influens.se kontaktade några av Sveriges största byråer inom området för att höra om de har identifierat kommande trender och utmaningar, under nästa år. Men först ville vi veta hur slutspurten på året ser ut ser ut för dem.

Vi fortsätter med den långsiktiga planering som satts upp för våra kunder, men är samtidigt beredda att vara snabba och lösningsorienterade för att ta hand om den där extra budgeten som många lyckas få loss i slutet av året för sista-minuten kampanjer. Just nu sitter vi även ner med många av våra befintliga såväl som potentiella kunder och jobbar fram årsstrategier för 2023, svarar Elin Ruland, business development manager hos Massfluencer.

Samtliga som svarat på frågan har lyft att de redan nu arbetar med långsiktiga kampanjer för nästa år. Långsiktiga strategier och inplaneranden av möten är det som gäller inför 2023.

Branschen är medveten om att vi kommer från ett ganska tufft år där vi sett en ökad andel konkurser bland till exempel e-handlare och att vi är på väg in i ännu tuffare tider. Ett råd till varumärkena är att fortsätta investera i sin marknadsföring och satsa på kvalitet istället för kvantitet.

Det finns många exempel från tidigare ekonomiska kriser där de varumärken som minskade sin marknadsnärvaro även minskade sina marknadsandelar drastiskt, medan de som fortsatte (och till och med ökade) kom ut som vinnare. Om du behöver minska din budget är det smartare att satsa på ett fåtal kanaler, där din målgrupp spenderar mest tid, och göra dessa riktigt bra, säger Sanna Ödmark, head of marketing på Cure Media.

Men vilken trend kommer att bli den allra hetaste 2023, om man bortser från långsiktiga samarbeten? Efter att ha pratat med sju bolag i branschen ser vi tre genomgående spaningar, som vi nu ska titta närmare på.

På tredjeplats ligger “återbruk”, i dubbel betydelse. På ett sätt kan man tolka det som att vi kommer att få se mer innehåll som riktar sig mot att återvinna saker och mindre fast fashion. Men också att varumärkena kan återvinna sina kampanjer i mer än ett marknadsförings segment.

Vi kommer att se allt fler exempel på företag med en 360°-approach till sin influencer marketing, det vill säga att man integrerar innehållet från kanalen med övriga kanaler. Det gäller allt från att boosta influencers innehåll via betald annonsering, till att använda det i sina egna sociala kanaler, på hemsidan eller i nyhetsbrev. Kanske på sikt även bortom det digitala, såsom i utomhusreklam och i den fysiska affären, säger Sanna Ödmark.

På andraplats ser vi “nischade influencers”. Nästa år kommer vi att se, om vi ska tro förutsägelserna, fler längre samarbeten där företag knyter till sig profiler med längre avtal och mer långsiktigt planerade kampanjer. Samtidigt så kommer korta och snabba kampanjer ta allt mindre plats. Det engagemang som profiler har upparbetat från, och med, sina följare kommer det bli allt viktigare när en annonsör ska välja samarbetspartner. Det kommer att bli viktigt att investera i personligheter som passar med ens varumärke.

Vi kommer att få se influencers i andra typer av samarbeten under 2023. Hos oss märker vi hur de traditionella, snabba och korta samarbetena sakta byts ut till större och mer konceptuella kampanjer och det tror jag verkligen kommer ta ännu tydligare form under 2023, säger Gisela Sunvén, campaign manager hos Redgert Comms.

På första plats, alltså den trend som alla har pekat på är “rörligt material”. Det som gäller är videor på de olika plattformarna. Redan när vi summerade vilka som var Sveriges största influencers 2021, var trenden tydlig och då sades det att “Stories tar över helt”. Och under 2022 har vi kunnat se hur Tiktok har tagit över mer och mer av användarnas tid och därmed även ökat intresset från annonsörer för att nå ut på plattformen via de profiler de samarbetar med.

Jag tror att fler kommer förstå möjligheterna i denna kanal och börja satsa på det mer och mer, både kreatörer och varumärken. Det finns så otroligt mycket att göra på den här kanalen och finns mycket att vinna om man gör det på rätt sätt och är villig att satsa. Även UGC (användarskapat innehåll reds. anm.) är något som hittat till Sverige på senaste tiden och det tror jag också kommer växa mycket under 2023. Det är ett enkelt sätt för varumärken att få in bra content att använda i sina kanaler som känns rätt för plattformen, säger Melina Guelli från ISME Icons

Samtidigt har algoritmerna på Instagram ändrats så att mer fokus hamnar på det som de kallar “Reels” och även Youtube har blandat sig i den formen av kortare och snabbare videor med sina “shorts”. Men just Tiktok som plattform för det rörliga materialet kommer att växa ännu mer och byråerna ser behovet av att kunderna är lite mer flexibla.

Att algoritmerna förändras är inget nytt men jag tror att utmaningen framåt ligger i att utbilda kunderna i hur man bäst anpassar sig till detta, exempelvis genom andra plattformar eller andra typer av samarbeten. Vi behöver framför allt få kunderna att släppa lite på kontrollen och ha ännu mer tilltro till vår expertis som säger att vi vill ha korta briefer, stor kreativ frihet för profilerna och mer TikTok! säger Gisela Sunvén.

Om man under 2022 sett en stigande trend i att utöka och lägga till rörligt material jämsides med sitt icke rörliga innehåll, kommer 2023 innebära att man bör ha sitt övervägande innehåll som rörligt.

De som inte lägger om sin strategi för videos, influencers såväl som varumärken, och istället fortsätter pusha stillbilder kommer att se kraftigt nedåtgående resultat. Video-content kommer att fortsätta dominera de stora sociala medie-plattformarna, och influencers kommer bli tvungna att bemästra formatet för att inte tappa fotfäste. Kort sagt: 2023 vill vi se videor, som är relevanta för oss! spår Elin Ruland på Massfluencer.

För att snabbt sammanfatta vad som kommer att gälla under 2023 bad vi byråerna svara på den klassiska frågan vad som kommer flippa eller floppa och så här svarade de:

PRAT PR / Josefin Ersson, project manager och influencer marketing specialist:
Floppa:
Content som inte är transparent och autentiskt. Autencitet är A&O!
Flippa:
Content som på kreativa sätt hjälper konsument att navigera ett tufft ekonomiskt läge, från återbruk till hållbarhet och DIY


Massfluencer / Elin Ruland, business development manager:
Floppa:
De som går in på TikTok enbart med fokus på sitt eget varumärke och produkt/tjänst utan att ha fingertoppskänsla för vad som faktiskt funkar på kanalen.
Kortsiktiga influencer-samarbeten.
Flippa:
2023 kommer det mer än någonsin tidigare vara nödvändigt att jobba snabbt och agilt, och fokusera på att leverera värde för målgruppen.


Green Communication / Maria Ingels Carlsson, vd och grundare:
Floppa:
“Fast fashion”-företag.
Profiler som inte skapar engagemang.
Flippa:
Hållbara initiativ
Mindre och nischade konton.
Långa kampanjer


Cure Media / Sanna Ödmark, head of marketing:
Floppa:
Att pausa sin marknadsföring helt eller dra ner på marknadsbudgeten lika över alla kanaler.
Flippa:
Att fortsätta investera i sin marknadsföring nu när vi går in i tuffare ekonomiska tider och att fokusera på aktiviteter och kanaler som bygger förtroende och skapar varumärkespreferens hos målgruppen på lång sikt framför kortsiktiga säljkampanjer.


Redgert Comms / Gisela Sunvén, Campaign Manager samt ansvarig för Influencer Marketing-avdelningen:
Floppa:
One off’s på Instagram story
Flippa:
Större konceptuella samarbeten


c/o agency / Muntaga Sowe, grundare

Floppa:
Kreatörer med icke-aktiva följare. Om reklameffekt är en viktig faktor kommer kreatörer med hög följarskara och låg räckvidd ha svårt att motivera arvoden som bygger ens följarbas.
Flippa:
Tiktok-sök ökar lavinartat och kommer förändra spelplanen för annonsörer. Tiktok går från ”nice to have” till ”need to have”.


ISME Icons /. Melina Guelli, medgrundare och Influenceragent samt marknadschef på Weard

Flippa:
Fler och fler företag kommer satsa på TikTok, både genom samarbeten med influenncers och annonsering. Jag tror och hoppas att Tiktok kommer bli en mer konverterande kanal här i Sverige, vilket ytterligare kommer göra att den växer bland varumärken.