Influencers hett eftertraktade i goodwill-samarbeten – borde de få betalt?

Carl Kling, Jonas Westling och Jakob Wigselius.

Influencers och andra ambassadörer är hett eftertraktade när det kommer till att sprida kunskap och samla in pengar till förmån för olika initiativ kopplat till hälsa. Tidigare i veckan har Influens.se berättat om att Cancerfonden – aktuella med kampanjen Rosa Bandet – och Folkhälsomyndigheten – som är mitt uppe i ett arbete med att nå ut med information om vaccinering mot Covid-19 – gärna ser att influencers är med och drar sitt strå till stacken.

Influens.se har varit i kontakt med flertalet influencerbyråer som alla bekräftar bilden av att influencers står högt upp på önskelistan hos organisationer som bedriver olika hälsofrämjande kampanjer.

Det har tveklöst blivit allt vanligare att arbeta med influencer marketing kopplat till budskap om hälsa och välmående de senaste ett till två åren i jämförelse med tidigare år, säger Carl Kling, Head of Interlaced Influencers.

Det är absolut inte ovanligt. I takt med att populariteten och efterfrågan kring influencer marketing växer generellt så ökar även denna typ av förfrågningar. Det kan handla om att man vill ha hjälp med att kontakta enskilda profiler eller söker support för hela strategier kopplade till influencer marketing, instämmer Jakob Wigselius, Sverigechef på United Influencers.

Jonas Westling, Head of Nine Agency, vittnar om att det dessutom finns en efterfrågan på influencers från läkemedelsindustrin, kopplat till både receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Jag kan dock inte påstå att det har blivit vanligare – men efterfrågan på influencers generellt sett har ju ökat de senaste åren och min bedömning är att hälsa och läkemedel följer samma mönster, konstaterar han.

Vi frågade byråerna om sättet att arbeta med den här typen av kampanjer skiljer sig mot hur man arbetar med kampanjer som främst är tänkta att leda till konsumtion.

Det varierar ganska kraftigt, men ofta sker uppdragen på samma sätt som ett klassiskt betalt samarbete, säger Carl Kling.

Det är individuellt mellan olika organisationer och deras förutsättningar. I vissa fall vill organisationerna investera i sin influencer marketing, i vissa fall är resurserna mer begränsade och där har vi erbjudit vissa tjänster pro bono för den goda sakens skull, säger Jonas Westling.

Jakob Wigselius berättar att det dock ofta finns en budget i botten och att syftet med att anlita en influencerbyrå är att investeringen ska gå att räkna hem.

Sedan så har vi såklart överseende med att välgörenhetsorganisationer har andra förutsättningar och är det något vi tror på och som ligger i linje med våra värderingar så kan vi i vissa fall göra det till självkostnadspris och vid särskilda tillfällen även pro bono. För oss, precis som för de flesta andra aktörer, är det också en fråga om tid och resurser, säger han och fortsätter:

Vad gäller pro bono så har vi i år till exempel bistått Star for Life med att kommunicera deras viktiga arbete med skolor i södra Afrika samt bidragit i kampanjen ”Kavla upp” för att betona vikten av vaccination mot covid-19.

Många organisationer betalar inte för influencer marketing, utan meningen är att influencern självmant ska sprida budskapet för den goda sakens skull. Helt naturligt, tycker Carl Kling på Interlaced Influencers.

Influencers, till skillnad från många andra marknadsföringsinsatser, är privatpersoner framför allt, och har därmed flexibiliteten att avstå ekonomisk kompensation om budskapet verkligen känns rätt – vilket inte minst kan vara fallet om budskapet handlar om välgörenhet.

Jonas Westling är inne på samma linje.

Vår hållning är att vi som organisation gärna erbjuder våra produkter och tjänster pro bono för den goda sakens skull – på samma sätt tycker vi det är sunt om även influencers kan göra detsamma för att bidra till en bättre omvärld.

Jakob Wigselius varnar dock för att pro bono-kampanjer kan medföra vissa utmaningar.

Vad enskilda ambassadörer gör är såklart upp till dem själva men vad som kan vara lite vanskligt med att uteslutande arbeta baserat på en pro bono-modell är att kravställningen från beställaren blir väldigt begränsad. Ingår ingen ersättning så är det svårt att påverka riktningen i vad profilen och/eller byrån i fråga tar fram helt enkelt.

Vad är din åsikt om att en del organisationer inte vill betala för den här typen av insatser?

Någon särskild åsikt kring denna fråga har jag inte utan det är framförallt upp till hur mycket tid och energi man som beställare har möjlighet att investera i det. Ibland upplever jag att man kanske hade kommit billigare undan om man avsatt en budget och gjort rena beställningar istället för att jaga PR. Då vi inte representerar profiler exklusivt utan jobbar med helhetslösningar inom influencer marketing så ger vi inte heller några rekommendationer till vad enskilda profiler ska prioritera att göra, avslutar Jakob Wigselius.